KSP שמה דגש למתן השירות לכלל הלקוחות לרבות אנשים בעלי מוגבלויות שונות בערוצי המכירה והשירות השונים.

 • פרטי יצירת הקשר של רכז הנגישות מפורטים בתחתית הדף וניתן לפנות בכל טענה, בקשה לשיפור, הודעה על בעית נגישות שלא קיבלה מענה וגם לצורך סיוע במתן שירות שוטף (סיוע בשירות מרכז הנגישות ינתן ללקוחות בעלי מוגבלויות בלבד)

חנויות פיזיות

 • אנשי המכירות והשירות עוברים הדרכות רענון בנגישות באופן תקופתי וזאת במטרה להעניק שירות מיטבי ככל שניתן
 • מצ"ב פירוט של הסדרי הנגישות בכל חנות – לפירוט לחץ כאן

שירות לקוחות

 • קיים מוקד שירות הלקוחות אשר נותן מענה בטלפון.
 • עבור לקוחות ששירות בטלפון אינו נותן מענה ניתן לבצע פנייה לכתובת המייל service@ksp.co.il .
 • כמו כן, באתר האינטרנט ניתן לקבל מידע לגבי סטטוס הזמנה, בדיקת נותן שירות למוצרים, בדיקת מלאי זמין בסניף, שעות פעילות ועוד באמצעות "שירות לקוחות בצ'יק" הנמצא באייקון כחול בצדו הימני התחתון של האתר.

אתר אינטרנט

 • KSP уделяет особое внимание предоставлению услуг для всех клиентов, включая людей с ограниченными возможностями.
 • Мы прилагаем огромные усилия, чтобы оснастить специальными возможностями как можно больше страниц и процессов, чтобы сделать их доступными в наивысшем качестве.
 • В верхней части сайта находится специальное меню, доступное с любой страницы на сайте для изменения его настроек в вашем распоряжении имеются следующие инструменты:

Контент не являющийся текстом

 • Фотографии на сайте имеют альтернативный текст характеризующийся Alt , который описывает суть изображения
 • Фотографии, которые представляют ссылки имеют альтернативный текст, который определяет цель ссылки на фотографии
 • В контрастых версиях были убраны мигающие баннеры и изображения, которые нарушают вашу концентрацию

Структура и ссылки

 • Писание кода семантически и использование заголовка H1 одинаково на каждой странице.
 • Спецификация сайта упорядочена, используя теги DL и информацию в таблицах
 • Разделение по районам на странице, чтобы легко получить необходимую информацию, используя клавишу Tab на клавиатуре
 • Существует полное разделение между содержанием и отображением при помощи отдельного CSS-файла

Цвет и контраст

 • Вы можете изменить контрастность сайта на двух уровнях: высокой контрастности и очень высокой контрастности, в котором большая часть текста это желтый на черном фоне
 • Все цвета были изменены для вас, чтобы удалить как можно больше раздражителей, а также все вспышки и некоторые баннеры не будут активны в этих версиях, чтобы сохранить информацию комфортной, насколько это возможно

Размер текста на сайте и размер экрана

 • При увеличение размера страницы на 200% будет показана вся информация, находящаяся на сайте
 • Уже в контрастной версии сайт будет увеличен на 25% от своего первоначального размера
 • в специальной панели инструментов есть 3 размера шрифта для Вашего удобства, Но если вы хотите увеличить буквы еще больше, вы можете использовать следующие функции клавиатуры:
  • Клавишу CTRL + увеличит размер текста на сайте
  • Клавиша Ctrl – уменьшит размер текста на сайте
  • Клавиша CTRL и 0 возвращает сайт к его первоначальному размеру
  • Клавиша пробел поможет продвинуть сайт вниз
  • Клавиша F11 увеличит экран в полный размер - повторное нажатие уменьшит его обратно

Навигация с помощью клавиатуры

 • Сайт поддерживает навигацию с помощью клавиатуры, используя клавишу Tab, клавиши со стрелками и нажатие клавиши Enter откроет различные ссылки.
 • Из-за большой площади на сайте есть места, сложнодоступные при использовании клавиатуры, поэтому предложили альтернативу как измененное меню и многое другое.

Дополнительные вещи

В доступности версии, все мигает вещи были удалены и скрыты, так что это может быть, что часть информации не будет отображаться, чтобы не навредить читателей, мы стараемся принести в эти версии комфортного издание с функциями, которые прервали процесс. Кроме того, мы посвятили усилия по корректировке версий, как многие браузеры и совместимость лучше в браузере Chrome, мы постараемся обновить подробнее ниже.

Контактные данные координатора по специальным возможностям

Имя: Рон Бацри
Телефон: 1-599-555-700
Эл. почта: ronb@ksp.co.il

siteMap
שירות בצ'יק
סגור חלונית שירות
lenovo yoga
При покупке в KSP вы можете сдать электронные отходы в каждом из филиалов KSP по всей стране
При заполнении данной формы, Вы даете согласие на получение информации об акциях и скидках на Вашу электронную почту.